หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ครูและบุคลากร ( 18 คน )
มา ลา ป่วย ราชการ
18 0 0 0
นักเรียน ( 216 คน )
มา ลา ป่วย ขาด
216 0 0 0
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบประเมินและ
ตรวจสอบผลเรียน
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลโรงเรียน
สำหรับคณะครูและบุคลากร
fb::เฟสบุ๊คโรงเรียน
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
03459
เริ่มนับ 1 กุมภาพันธ์ 2565
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
บุคลากรทั้งหมด > คณะครูและบุคลากร
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
นายสิงหา เพชรหนองชุม
ผู้อำนวยการ
นางศิริวรรณ ติวเถาว์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางภาวัชวดี รักษารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวมัทนีย์ ศรีวิโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเสริมศรี แก้วตาทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิตรา คะเนจิรากาญกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณัฐกานต์ แก้วสำลี
ครู ชำนาญการ
นางทิวารัตน์ วงศ์ศุภชาติ
ครู
นางนฤนง อินทร์แก้ว
ครู
นางสาวมนชนก ไชยศร
ครู
นางสาวปาริชาติ แสนสำราญ
ครู
นางสาวฮาลีเมาะ อับดุลรอซัก
ครูผู้ช่วย
นางสาวฐิตินันท์ สามแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางสาวจิราวรรณ จินดา
ครูอัตราจ้าง
นางลัมภนีย์ วิกรมธีรานันท์
ครูธุรการ
นายสมยศ ภู่ศรี
วิทยากรภายนอก
นายสมพร จินดา
พนักงานบริการ
นางสดุดี ปิยะวงศ์
แม่บ้าน
โรงเรียนบ้านบางเจริญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
หมู่ที่ 5 บ้านบางเจริญ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
อีเมล์ : bjrschool@gmail.com โทร : 0998189745 แฟกซ์ : 075619817
แจ้งความคิดเห็น/แนะนำติชมแจ้งปัญหา
Copyright © 2020 SNMJ.Studio All rights reserved.